KF Domena Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 10
40-241 Katowice
NIP 954-23-90-290
REGON 277670480
KRS 72047

Dział Handlowy 
Objazdowa 17, 41-922 Radzionków
tel./fax   32/360 23 39
e-mail:   biuro@kf-domena.com.pl

SZEF PRODUKTU
Marek ZAJĄC
Mobile: +48 0 728 988 629
m.zajac@kf-domena.com.pl