KF Domena Sp. z o.o. świadczy pełny zakres usług w ramach księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej. Rozliczamy firmy o różnych formach działalności.

Pomagamy naszym Klientom w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla prowadzonej przez nich działalności oraz w  sporządzaniu wniosków kredytowych a także biznes planów. 

Wszystkie zlecenia wykonujemy terminowo i z zachowaniem najwyższej rzetelności, a nasi wykwalifikowani pracownicy służą Państwu wsparciem i radą nawet w najtrudniejszych sprawach. 
Zachęcamy do zapoznania się z szerokim wachlarzem naszych usług, które dostosujemy do Państwa potrzeb. 

• Prowadzenie ksiąg handlowych
• Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
• Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych VAT, CIT, PIT i informacji w tym JPK
• Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych;
• Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS;
• Przygotowanie wniosków do Urzędu Skarbowego o interpretacje podatkowe
• Przygotowywanie sprawozdań PEFRON
• Rachunki przepływów pieniężnych;
• Analizy centrów kosztowych;
• Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
• Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wg MSR;
• Prowadzenie ksiąg handlowych wg standardów MSR
• Wyprowadzanie zaległości rachunkowo-podatkowych;
• Kontrola ksiąg oraz nadzór nad księgami prowadzonymi przez klienta ;
• Doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości oraz niezbędnych regulaminów ;
• Doradztwo w zakresie ustanowienia systemu obiegu dokumentów;
• Doradztwo w zakresie ustanowienia dokumentacji cen transferowych;
• Archiwizacja elektroniczna dokumentów;